Autisme Kennis Centrum

Het Autisme Kennis Centrum staat voor goede, wetenschappelijk verantwoorde zorg! We hebben geen afspraken met de zorgverzekeraars. Uw voordeel: korte wachttijden en u kunt ervan uitgaan dat u niet meer dan 20 % zelf hoeft te betalen.

Voor informatie over de zorgverzekeringspolissen gaat u naar de restitutie zorgverleningspagina.

Het Autisme Kennis Centrum biedt hooggespecialiseerde diagnostiek en behandeling aan volwassenen vanaf 18 jaar met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis (ASS). Belangrijke speerpunten zijn innovatie en wetenschappelijk onderzoek. We vinden het belangrijk dat het wetenschappelijk onderzoek gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met ASS.

Het Autisme Kennis Centrum heeft in Utrecht, Arnhem en Den Bosch een vestiging. Bij aanmelden via de website (zie ‘Aanmelden’) kunt u uw voorkeurslocatie opgeven. Bij de vestiging in Utrecht wordt een lezingencyclus georganiseerd, gericht op mensen met ASS, hun naasten en hulpverleners. Het doel is om hen te informeren over de meest recente inzichten op het gebied van ASS. Deze cyclus kan worden gezien als een specialistisch en meer up-to-date vervolg op de bestaande psycho-educatie modules. De opbrengsten van de lezingencyclus worden direct besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar ASS bij volwassenen. Bij alle producten van het centrum wordt intensief samengewerkt met mensen met ASS en proberen we een bijdrage te leveren aan de verbetering van diagnostiek en zorg.

Het centrum werkt samen met de Academische Werkplaats Autisme ‘Samen doen’.
Bij verschillende onderzoeksprojecten werken we samen met de universiteit van Leuven.